Πόσο αποδοτικός είναι ο στόλος οχημάτων της επιχείρησής σας;

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
EMAIL
ONOMA ETAIΡΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Έχετε λύσεις Τηλεματικής;

Παρακολουθείτε τα οχήματα και τα περιουσιακά σας στοιχεία;

Ο χρόνος που τα οχήματα της επιχείρησής σας βρίσκονται εκτός λειτουργίας επηρεάζει την επιχείρησή σας;

Είναι το φορτίο του φορτηγού σας/οχημάτων σας ωφέλιμο;

Προσφέρετε οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης στους οδηγούς σας;

Παρακολουθείτε την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών;

Λειτουργείτε πλήρως ψηφιακά;

Γνωρίζετε που είναι οι οδηγοί σας κάθε στιγμή;

Μετράτε την απόδοση του στόλου σας;

Είναι το κόστος λειτουργίας του στόλου σημαντικό έξοδο για την επιχείρησή σας;

Η συντήρηση οχημάτων έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητά του στόλου σας;

Είναι το κόστος καυσίμων ένα πολύ σημαντικό έξοδο εσάς;

Παρακολουθείτε την κατανάλωση καυσίμου του στόλου σας;

Request a demo

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Zητήστε ένα demo

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του