ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην Complete Innovations, γνωστή και ως Fleet Complete («Εταιρεία»):
Κατανοούμε πόσο σπουδαία είναι η προστασία του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών των ατόμων.
Το παρόν έγγραφο παραθέτει την πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.

Cookies

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μέσω του διαδικτυακού σας φυλλομετρητή χρησιμοποιούμε cookies για την συλλογή δεδομένων, όπως διεύθυνσης IP, αναγνωριστικού συσκευής και πληροφοριών χρήσης. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies μέσω των ρυθμίσεων περί απορρήτου στον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή. Αυτό θα απενεργοποιήσει, ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

Δεδομένα που παρέχετε εσείς

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό, πραγματοποιείτε μία παραγγελία, συμμετέχετε σε έρευνα, εγγράφεστε σε ενημερωτικό δελτίο ή κατάλογο αλληλογραφίας, υποβάλλετε αίτηση για εργασία ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας και συμπληρώνετε ηλεκτρονική φόρμα. Κάθε φορά θα σας λέμε τι συλλέγουμε και γιατί.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες άμεσα, όταν τρίτα μέρη, όπως οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες για εσάς, ή όταν Προσωπικές σας Πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς συλλέγονται αυτόματα. Ακολουθεί μια περιγραφή των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγουμε και των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε άμεσα από εσάς

Βασικά στοιχεία λογαριασμού

Λαμβάνουμε Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από εσάς όταν μας τις παρέχετε κατά την δημιουργία λογαριασμού, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Επωνυμία Εταιρείας
 • Διεύθυνση Εταιρείας

Προαιρετικά δεδομένα λογαριασμού

Στο πλαίσιο της δημιουργίας και διατήρησης λογαριασμού μαζί μας, μπορείτε να υποβάλλετε οικειοθελώς και πρόσθετες πληροφορίες, όπως:

 • Αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας
 • Αναγνωριστικός Αριθμός Οχήματος
 • Χρώμα αυτοκινήτου
 • Κατασκευή αυτοκινήτου
 • Μοντέλο αυτοκινήτου
 • Χρώμα οχήματος
 • Ιδιοκτησία Αυτοκινήτου

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς:

 1. Το όνομα χρήστη, η επωνυμία της Εταιρείας συλλέγονται ώστε να έχετε καλύτερη και ευκολότερη αναγνωρισιμότητα από τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.
 2. Ο αριθμός τηλεφώνου τυγχάνει επεξεργασίας από εμάς έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις Υπηρεσίες καθώς και σχετικά με ειδοποιήσεις, ενημερώσεις ή προσφορές που αφορούν τις Υπηρεσίες.
 3. Η εταιρική επωνυμία και το μέγεθος της εταιρείας χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου να κατανοήσουμε την βάση των χρηστών μας και για άμεσους προωθητικούς σκοπούς.
 4. Η/Οι διεύθυνση/διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις ως μέρος της Υπηρεσίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ενδέχεται να συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους μελλοντικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου, τίτλου και επωνυμίας της εταιρείας, από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για προωθητικούς σκοπούς καθώς και για να παρέχουμε υποστήριξη σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες.

Πληροφορίες χρέωσης

Για τους πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική κάρτα, θα συλλέξουμε επίσης στοιχεία πληρωμής και θα τα συσχετίσουμε με ένα αναγνωριστικό συνδρομής της Stripe (Stripe Subscription ID). (Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής εμείς οι ίδιοι, τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής συλλέγονται και διατηρούνται από τον υπο-εκτελούντα μας για αυτές τις πληροφορίες, την Stripe. Εμείς διατηρούμε μόνο το αναγνωριστικό συνδρομής).

Για άλλους πελάτες οι οποίοι έχουν πληρώσει θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες χρέωσης (εκτός της ιστοσελίδας).
Για όλους τους πελάτες που έχουν πληρώσει, διατηρούμε αρχείο των συνδρομών της Υπηρεσίας, των τιμολογίων και των πληρωμών.
Τα στοιχεία χρέωσης και τα αρχεία πληρωμών υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να παρέχουμε Υπηρεσίες στους πελάτες που έχουν πληρώσει και προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις.

GPS και δεδομένα οχήματος

Εάν το όχημά σας έχει ρυθμιστεί ώστε να συνδέεται σε μία από τις πλατφόρμες της Fleet Complete μέσω ασύρματης σύνδεσης, το όχημά σας θα συλλέξει πληροφορίες της πλατφόρμας.

Συλλέγονται συνέχεια κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: ημερομηνία/ώρα, μίζα αυτοκινήτου, θέση οχήματος, δύναμη g (gforce)/επιτάχυνση. Άλλα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να σχετίζονται με τον κινητήρα, όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι θέσεις βαλβίδων, η ταχύτητα του κινητήρα και η τιμή του χιλιομετροδείκτη. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται ακριβώς εξαρτάται από τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στο όχημα και από την σύμβασή σας.

Ο ιδιοκτήτης της σύμβασης αποφασίζει τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες, ποιος θα έχει πρόσβαση και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται οι πληροφορίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιδιοκτήτη της σύμβασης για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες. Κατ’ αρχήν, αυτός θα είναι και ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του οχήματος.

Η Fleet Complete χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Χαρτογράφησης όπως της Google και της Microsoft, αλλά επίσης και τοπική υπηρεσία χαρτογράφησης για τη μετατροπή των δεδομένων θέσης (GEO position data) σε διευθύνσεις απλού κειμένου.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς:

 1. H Θέση GPS και τα δεδομένα /δεδομένα χρόνου χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του οχήματος σε χάρτη και τον υπολογισμό της απόστασης που έχει διανύσει το όχημα για ένα χρονικό διάστημα. Επίσης αποστέλλεται ανώνυμα στις υπηρεσίες κυκλοφορίας, οδικών και χαρτογραφικών υπηρεσιών για σκοπούς γεωματικής και συντήρησης δρόμων.
 2. Η μίζα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της στάσης και της εκκίνησης του οχήματος.
 3. Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά.
 4. Τα δεδομένα του κινητήρα χρησιμοποιούνται για λόγους αναφοράς και για σκοπούς κύριων δεικτών απόδοσης (KPI).

Δεδομένα Σύνδεσης

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή την Υπηρεσία μέσω σύνδεσης τρίτου μέρους ή συνδέσετε μια εφαρμογή σε μία από τις Εφαρμογές της Fleet Complete, αυτό το τρίτο μέρος από το οποίο έχετε συνδεθεί μπορεί να διαβιβάσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας του από εσάς στην Εφαρμογή. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το Αναγνωριστικό Χρήστη που συσχετίζεται με το λογαριασμό σας, ένα διακριτικό πρόσβασης που απαιτείται για την πρόσβαση στην υπηρεσία, τυχόν πληροφορίες που έχετε επιτρέψει στο τρίτο μέρος να μοιραστεί μαζί μας και οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε δημοσιοποιήσει σχετικά με την υπηρεσία αυτού του τρίτου μέρους

Τα Δεδομένα Σύνδεσης υποβάλλονται σε επεξεργασία για να παρέχουν συνδεσιμότητα με την εφαρμογή, η οποία αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας.

Ηλεκτρονική φόρμα, email και δεδομένα συνομιλίας

Όταν συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα, για παράδειγμα για να εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας, μπορείτε να μας παράσχετε οικειοθελώς στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες και εμείς επίσης ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο οποιασδήποτε επικοινωνίας με εσάς ή δραστηριοτήτων που εκτελείτε.

Τα δεδομένα από αυτές τις πηγές τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε από εμάς, και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και για σκοπούς αναλύσεων.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από πηγές τρίτων

Ορισμένα τρίτα μέρη μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως τα εξής:

 • Πληροφορίες λογαριασμού για τις υπηρεσίες τρίτων μερών:εάν έχετε επικοινωνία με μια υπηρεσία τρίτου μέρους κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία τρίτου μέρους για να συνδεθείτε σε μας ή αν κοινοποιείτε περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας μέσω τρίτου μέρους υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, η υπηρεσία τρίτου μέρους θα μας στείλει πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως πληροφορίες από το δημόσιο προφίλ σας, εάν η υπηρεσία τρίτου μέρους και οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας επιτρέπουν τέτοιου είδους κοινοποίηση. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας με την υπηρεσία τρίτου μέρους.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε την Ενιαία Σύνδεση, η οποία αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την χρήση από εσάς της ιστοσελίδας από το λογισμικό τρίτου μέρους

 • Επιπρόσθετα δεδομένα εντοπισμού:Αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης έχουν καταστεί γνωστά από αλληλεπιδράσεις με την ιστοσελίδα μας ή με άλλες ιστοσελίδες, τότε οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να μας παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τα αναγνωριστικά χρήστη και τα προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αν είναι γνωστά και προσβάσιμα στο κοινό.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες της ιστοσελίδας μας και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για άμεσους προωθητικούς σκοπούς.

Δεδομένα εκδηλώσεων

Όταν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση της Εφαρμογής, θα συλλέξουμε στοιχεία επικοινωνίας από εσάς και αφού παρευρεθείτε, θα διατηρήσουμε αρχείο της συμμετοχής σας.

Τα δεδομένα εγγραφής στην εκδήλωση συλλέγονται προκειμένου να σας δοθεί πρόσβαση σε εκδηλώσεις που έχετε ζητήσει. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για άμεσους προωθητικούς σκοπούς. Τα αρχεία συμμετοχής σας στην εκδήλωση επεξεργάζονται από εμάς για να κατανοήσουμε καλύτερα την βάση χρηστών μας καθώς και άμεσους προωθητικούς σκοπούς

Δεδομένα από Αιτήματα Υποστήριξης

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα υποστήριξης μέσω των συστημάτων μας, θα συλλέξουμε δεδομένα της εταιρείας και δεδομένα επικοινωνίας και θα καταγράψουμε την δραστηριότητα που σχετίζεται με το αίτημά σας.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των αιτημάτων υποστήριξης υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς προκειμένου να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματά σας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ιστολόγια και φόρουμ

Η Υπηρεσία προσφέρει ιστολόγια (blogs) ή φόρουμ που είναι προσβάσιμα από το κοινό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους χώρους μπορεί να διαβάζονται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Εάν επιλέξετε να δημοσιεύσετε κάτι σε έναν δημόσιο χώρο της Υπηρεσίας μας, οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες ή το περιεχόμενο που κοινοποιείτε οικειοθελώς για ανάρτηση στην Υπηρεσία, καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, όπως ρυθμίζεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις απορρήτου. Αν αφαιρέσετε τις πληροφορίες που καταχωρίσατε στην Υπηρεσία, τα αντίγραφα ενδέχεται να παραμένουν εμφανή σε αποθηκευμένες και αρχειοθετημένες σελίδες της Υπηρεσίας ή εάν άλλοι Χρήστες έχουν αντιγράψει ή αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Για να ζητήσετε την αφαίρεση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από το ιστολόγιο (blog) ή το δημόσιο φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@fleetcomplete.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.

Κατά καιρούς δημοσιεύουμε γνώμες πελατών στις Ιστοσελίδες που ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες. Λαμβάνουμε την συγκατάθεση των πελατών ώστε να δημοσιεύουμε τα ονόματά τους μαζί με τις γνώμες τους..

Οι πληροφορίες που υποβάλατε στα ιστολόγια (blogs) και στα δημόσια φόρουμ μας υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες να αναφέρουν και να επιλύσουν προβλήματα με την Υπηρεσία, να επικοινωνήσουν με χρήστες. 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Τα  δίκτυα και τα συστήματά μας φυλάσσονται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται κεντρικά προκειμένου να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Όταν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία δεδομένων, συνάπτουμε συμφωνίες προστασίας δεδομένων με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούν παρόμοια επίπεδα προστασίας δεδομένων και ότι συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου μας.

Δεν κοινοποιούμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και να αποθηκεύονται στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπόκεινται σε νόμους που ισχύουν σε άλλη χώρα.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση privacy@fleetcomplete.com. Αν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, θα τα διορθώσουμε ή θα τα διαγράψουμε, όπως απαιτείται. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας με βάση την οποία διατηρούμε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Αν δεν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο.

Επικοινωνία

Για ερωτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση privacy@fleetcomplete.com. Εάν τα ερωτήματά σας παραμείνουν αναπάντητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην χώρα σας ή με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για την επιχείρησή σας και να καταλάβουμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε το στόλο σας. 

 

Let’s get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του