ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει στη Fleet Complete. Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο αυτού.

Αποποίηση ευθυνών

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει στη Fleet Complete. Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο αυτού. Όπως επιτρέπει πλήρως το εφαρμοστέο δίκαιο, η Fleet Complete απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση, εξωτερική ή εσωτερική, όπως μεταξύ άλλων εγγυήσεις προϋποτιθέμενης εφαρμοσιμότητας για ορισμένο σκοπό. Η Fleet Complete δεν φέρει ευθύνη για συνέπεια ή ζημία, ανεξαρτήτως μορφής, η οποία προκύπτει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων άμεσα, έμμεσα, παρεμπίπτοντα συμβάντα και τις ζημίες που απορρέουν από αυτά.

Ιδιωτικότητα

Καμία πληροφορία την οποία έχει παράσχει επισκέπτης δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για σκοπό πλην της αποστολής πληροφοριών ή προϊόντων που ζητήθηκαν από τον επισκέπτη. Όσες πληροφορίες έχει παράσχει επισκέπτης θα διαγράφονται από τον ή τους υπολογιστές μας το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αιτήματός του. Όσες πληροφορίες έχει παράσχει επισκέπτης θα θεωρούνται εμπιστευτικές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το εμφανιζόμενο περιεχόμενο του ιστοτόπου –όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, στατικές και κινούμενες εικόνες– αποτελεί ιδιοκτησία της Fleet Complete και προστατεύεται διεθνώς από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύονται η αναπαραγωγή, η αλλαγή, η πώληση, η μεταβίβαση, η αναδημοσίευση, η εμφάνιση ή έκθεση του εν λόγω περιεχομένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλουμε να γνωρίσουμε την επιχείρησή σας και να κατανοήσουμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των στόλων σας.

 

Let’s get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του