Fleet Complete

Μερική Εγγύηση Υλικού

  1. Εγγύηση Υλικού

1.1.  Το σύνολο των προϊόντων υλικού Fleet Complete τα οποία παρατίθενται στην ενότητα 2 (τα «Προϊόντα») καλύπτεται από εγγύηση έναντι σημαντικών ελαττωμάτων σχετικών με την κατασκευή και των υλικών τους για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (δώδεκα (12) μηνών στην περίπτωση των προϊόντων AT1, AT1000 και PT10) από την ημερομηνία αποστολής στον πελάτη (ο «Πελάτης»). Η μόνη και αποκλειστική αποζημίωση του Πελάτη και η πλήρης ευθύνη της Fleet Complete για παραβίαση της προαναφερόμενης εγγύησης περιορίζεται σε (α) επισκευή ή, κατ΄ επιλογή και δαπάνη της Fleet Complete, αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος ή εξαρτημάτων του σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση. Η κυριότητα σε όλα τα ελαττωματικά μέρη τα οποία αφαιρούνται από ένα Προϊόν και αντικαθίστανται από την Fleet Complete σύμφωνα με την παρούσα θα διαβιβαστεί εκ νέου στην Fleet Complete ή στους προμηθευτές της, ανάλογα με την περίπτωση.

1.2.  Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά:

  1. Η περίοδος της εγγύησηςγια προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα που περιλαμβάνονται σε ένα Προϊόν και τα οποία είναι ουσιώδη για την λειτουργικότητά του, όπως αυτό ρητά διευκρινίζεται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές του Προϊόντος («Βασικό Λογισμικό Προϊόντος»), θα συμπίπτει με την περίοδο εγγύησης του Προϊόντος. Τα λογισμικά επιδιόρθωσης, οι διορθώσεις σφαλμάτων/ιών, οι ενημερώσεις ή εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης δεν επεκτείνουν την αρχική περίοδο εγγύησης.
  2. (β)  Το υλικό εγκατάστασης που περιέχει έναν σειριακό αριθμό, όπως αντάπτορες (adaptors), υποδοχές USB και ορισμένα τροφοδοτικά (τα «Εξαρτήματα με σειριακό αριθμό»), φέρει προθεσμία εγγύησης ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, και το υλικό εγκατάστασης χωρίς σειριακό αριθμό, όπως οι κεραίες και τα καλώδια διασύνδεσης έχουν εγγύηση για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής από την Fleet Complete.

1.3.  Η αποκλειστική υποχρέωση της Fleet Complete για ελαττωματικά Προϊόντα περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση (κατ’ επιλογή της Fleet Complete)  επί τη βάσει “επιστροφής για επιδιόρθωση” κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εξουσιοδότησης της Fleet Complete. Εάν η Fleet Complete διαπιστώσει ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό, η Fleet Complete θα είναι υπεύθυνη για την μεταφορά στην Fleet Complete και θα αναλάβει εκείνη όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο της μεταφοράς. Η αποστολή στον Πελάτη θα γίνεται με έξοδα της Fleet Complete. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα αποστολής για το Προϊόν που επιστρέφεται όταν η Fleet Complete διαπιστώνει ότι δεν βρέθηκε κάποιο ελάττωμα ή για επιστρεφόμενο Προϊόν το οποίο διαπιστώνει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εγγύησης για επισκευή εάν η Fleet Complete δεν είχε ζητήσει την επιστροφή του Προϊόντος.

1.4.  Οι παραπάνω παράγραφοι σχετικά με την εγγύηση του Προϊόντος και του Βασικού Λογισμικού Προϊόντος δεν ισχύουν για μπαταρίες ή εάν το Προϊόν ή το Βασικό Λογισμικό Προϊόντος έχει διορθωθεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή τροποποιηθεί, εκτός αν αυτό έχει γίνει από την Fleet Complete ή εάν τα ελαττώματα ή η βλάβη του Προϊόντος ή του Βασικού Λογισμικού Προϊόντος είναι αποτέλεσμα (α) επαφής με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή τρόφιμα/ποτά. (β) χρήσης μερών ή εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί ή δεν παρέχονται από την Fleet Complete · (γ) ασυνήθιστης φυσικής ή ηλεκτρικής τάσης ή υπερφόρτωσης, κακής χρήσης ή ατυχήματος, ή δυνάμεων ή έκθεσης πέραν της συνηθισμένης χρήσης, εντός των καθορισμένων λειτουργικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που ορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του Προϊόντος. (δ) συντήρησης, δοκιμής, εγκατάστασης, μετατροπής ή τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλο πλην της Fleet Complete ή από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή τα άτομα που πραγματοποιούν την εγκατάσταση. Η παραπάνω εγγύηση δεν θα ισχύει επίσης εάν το Προϊόν, το Βασικό Λογισμικό Προϊόντος ή τα εξαρτήματα με σειριακό αριθμό έχουν έναν σειριακό αριθμό ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί, παραβιασμένες σφραγίδες ή αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης ή άσχετοι σειριακοί αριθμοί.

  1. Προϊόντα που καλύπτονται από την Εγγύηση Fleet Complete

Τα παρακάτω Προϊόντα της Fleet Complete καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση: MGS60, MGS600, MGS620, AT1, AT1000, PT10.

  1. Εγγύηση Εγκατάστασης

3.1.  Η Fleet Complete εγγυάται περαιτέρω ότι, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης του Προϊόντος από την Fleet Complete ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης της Fleet Complete, οι υπηρεσίες εγκατάστασης θα εκτελούνται κατά δέοντα και με επαγγελματικό τρόπο. Η αποκλειστική ευθύνη της Fleet Complete και η μόνη αποζημίωση του Πελάτη όσον αφορά πλημμελή ή μη συμβατή εγκατάσταση, είναι να χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την εκ νέου εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών εγκατάστασης.

3.2. Η εγγύηση Εγκατάστασης δεν ισχύει (και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης του Προϊόντος) εάν η εγκατάσταση έχει αλλαχθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί, εκτός αν έχει γίνει από την Fleet Complete ή από  εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης της Fleet Complete. Για σκοπούς διευκρίνισης, οι παρακάτω περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση: (α) το καλώδιο διασύνδεσης έχει αποσυνδεθεί. (β) η πηγή ισχύος του καλωδίου διασύνδεσης έχει κοπεί ή έχει υποστεί βλάβη, (γ) το καλώδιο της  κεραίας έχει αποσυνδεθεί. (δ) το καλώδιο της κεραίας έχει κοπεί ή έχει καταστραφεί. (ε) το ελάττωμα εγκατάστασης είναι αποτέλεσμα επαφής με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία, φαγητό ή ποτό· (στ) τα ελαττώματα της εγκατάστασης ή η βλάβη οφείλεται στην χρήση μερών ή εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί ή εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης της Fleet Complete ή (ζ) τα ελαττώματα της εγκατάστασης οφείλονται σε ασυνήθιστες φυσικές ή ηλεκτρικές/ενεργειακές υπερφορτώσεις (άνοδος ισχύος), κακή χρήση ή ατύχημα ή δυνάμεις ή έκθεση πέραν της φυσιολογικής χρήσης, εντός των καθορισμένων λειτουργικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που καθορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του Προϊόντος.

  1. Περιορισμοί Εγγύησης

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η FLEET COMPLETE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FLEET COMPLETE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η FLEET COMPLETE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΛΑΘΗ.

  1. Αποποίηση Ευθύνης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Υλικό, όταν χρησιμοποιείται με το λογισμικό Fleet Complete (το «Λογισμικό FC»), μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα της δευτερογενούς αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προϊόντων αλλά και εφαρμογών όπως οι απομακρυσμένες συσκευές εκκινήσεις αυτοκινήτων, συσκευές ανύψωσης και άλλες ανταγωνιστικές λύσεις. Σε περίπτωση που το Λογισμικό FC δημιουργεί παρεμβολές, διακοπή, δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία σε προϊόν ή εφαρμογή της δευτερογενούς αγοράς, το Fleet Complete δεν φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από την χρήση εξουσιοδοτημένων ή μη εξουσιοδοτημένων προϊόντων και εφαρμογών δευτερογενούς αγοράς, ανεξάρτητα από το εάν η Fleet Complete έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιας χρήσης ή για τις ζημιές ή από το εάν οι ζημίες αυτές θα μπορούσαν να προβλεφθούν εύλογα.  

  1. Διαδικασίες Επιδιόρθωσης Σχετικά Με Την Εγγύηση Του Υλικού

6.1. O Πελάτης μπορεί, εντός της Περιόδου Εγγύησης, να ενημερώσει την Fleet Complete μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε Προϊόντα περιέχουν ελαττώματα.

6.2. Η Fleet Complete θα αξιολογήσει το αίτημα και, εάν απαιτείται, θα αποστείλει εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επίλυση του ελαττώματος. Εάν το Προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Fleet Complete για περαιτέρω διερεύνηση, η Fleet Complete θα εκδώσει μία Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού («RMA») στον Πελάτη. Ο Πελάτης αποστέλλει στη συνέχεια το ελαττωματικό Προϊόν, το φορτίο και την ασφάλιση που καταβάλλει η Fleet Complete στην WilKo Electronics. Διεύθυνση: Millenerweg 8, 6136 KW Sittard, Ολλανδία. Εάν μετά από έρευνα από την Fleet Complete το Προϊόν θεωρηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικό ή έχει τροποποιηθεί ή καταστραφεί από τον Πελάτη, η Fleet Complete διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογεί τον Πελάτη για τα σχετικά έξοδα αποστολής όταν επιστρέφει το Προϊόν με Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού (RMA) στον Πελάτη. Ο Πελάτης θα αποστείλει τα Προϊόντα σε εμπορευματοκιβώτια που παρέχουν επαρκείς προστασίες και θα εμφανίζουν τον αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού (RMA) στο εξωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου. Η Fleet Complete διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί τυχόν Προϊόντα που δεν φέρουν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού (RMA) στο εξωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου.

6.3.  Εάν ένα ελαττωματικό Προϊόν παραληφθεί από την Fleet Complete κατά την διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου Εγγύησης, η Fleet Complete θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το συγκεκριμένο προϊόν κατ’ επιλογή της και με δική της δαπάνη.

6.4. Η  Fleet Complete θα καταβάλει τα έξοδα αποστολής στον Πελάτη για τα προϊόντα που επιστρέφονται με ορθό τρόπο, διαφορετικά ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τα τέλη αποστολής επιστροφής προϊόντος. Η Fleet Complete θα συνεργαστεί με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να επανεγκαταστήσει το Προϊόν στο κατάλληλο όχημα του Πελάτη.

6.5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τα τέλη εξυπηρέτησης κατά την απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, αν υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η εγγύηση θα ακυρωθεί αν ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός ή εγκαταστάτης δεν χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών σε περιβάλλον εργασίας, εκτός από την περίπτωση προϊόντων τα οποία μπορεί να εγκαταστήσει ο Πελάτης μόνος του (οπότε ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης από τον Πελάτη).

Let's get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του