Ειδικά επαγγέλματα και υπηρεσίες

Εάν η επιχείρησή σας περιλαμβάνει ειδικούς τομείς επαγγελμάτων και υπηρεσιών, όπως θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονική τοπίου, ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βρίσκεστε αντιμέτωποι με την πρόκληση διαχείρισης διαφόρων οχημάτων που κινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η πλατφόρμα μας σάς επιτρέπει να βλέπετε τις καθημερινές δραστηριότητες του στόλου σας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη τιμολόγηση, ακριβή υπολογισμό των αμοιβών των εργαζομένων, σωστή συντήρηση των οχημάτων και έλεγχο των εξόδων, παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την επέκταση ή συρρίκνωση της επιχείρησής σας.

Λειτουργίες και πλεονεκτήματα

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

completetrailervisibility-icon
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥ
Παρακολουθήστε τα πάντα, από τη θέση των οχημάτων σας έως την ανάθεση του προσωπικού σε εργασίες και την κατάσταση των πόρων σας. Χάρη στην ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα και την παρακολούθηση στόλου μέσω GPS, μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

dispatchcrew
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Εντοπίστε και στείλτε τον πλησιέστερο διαθέσιμο τεχνικό που διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση και τα κατάλληλα εργαλεία για την εκάστοτε εργασία. Ο χάρτης παρακολούθησης σάς βοηθά να προσδιορίζετε τη βέλτιστη διαδρομή για κάθε τοποθεσία.

   

triphistory
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Οι αναφορές διαδρομών προσφέρουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προηγούμενων θέσεων των οχημάτων σας, των στάσεων, των δρομολογίων και λοιπά, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα της καθημερινής απόδοσης των λειτουργιών σας.

streamlinebilling
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Λάβετε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο μετακίνησης των τεχνικών, τη διανυθείσα απόσταση, την κατανάλωση καυσίμου, την άφιξη και τη διάρκεια παραμονής στις εγκαταστάσεις, και διασφαλίστε ταχύτερες και ακριβέστερες διαδικασίες τιμολόγησης για το λογιστήριό σας.

driverperformance
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακολουθώντας την ατομική και τη συνολική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων της διανυθείσας απόστασης, της βαθμολογίας των οδηγών βάσει οδηγικής συμπεριφοράς και του χρόνου παραμονής σε ρελαντί, έχετε ό,τι χρειάζεστε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των καθημερινών λειτουργιών σας.

   

remote_status
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Δείτε όλα τα δεδομένα ζωτικής σημασίας για τους κινητήρες των οχημάτων σας, όπως τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού και του λαδιού, την κατανάλωση καυσίμου, τις ενδείξεις του χιλιομετρητή, τις ώρες λειτουργίας, καθώς και άλλες ενδείξεις, μέσα από τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Let’s get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του