Ειδικά επαγγέλματα και υπηρεσίες

Εάν η επιχείρησή σας περιλαμβάνει ειδικούς τομείς επαγγελμάτων και υπηρεσιών, όπως θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονική τοπίου, ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βρίσκεστε αντιμέτωποι με την πρόκληση διαχείρισης διαφόρων οχημάτων που κινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η πλατφόρμα μας σάς επιτρέπει να βλέπετε τις καθημερινές δραστηριότητες του στόλου σας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη τιμολόγηση, ακριβή υπολογισμό των αμοιβών των εργαζομένων, σωστή συντήρηση των οχημάτων και έλεγχο των εξόδων, παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την επέκταση ή συρρίκνωση της επιχείρησής σας.

Λειτουργίες και πλεονεκτήματα

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

completetrailervisibility-icon
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥ
Παρακολουθήστε τα πάντα, από τη θέση των οχημάτων σας έως την ανάθεση του προσωπικού σε εργασίες και την κατάσταση των πόρων σας. Χάρη στην ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα και την παρακολούθηση στόλου μέσω GPS, μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

dispatchcrew
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Εντοπίστε και στείλτε τον πλησιέστερο διαθέσιμο τεχνικό που διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση και τα κατάλληλα εργαλεία για την εκάστοτε εργασία. Ο χάρτης παρακολούθησης σάς βοηθά να προσδιορίζετε τη βέλτιστη διαδρομή για κάθε τοποθεσία.

   

triphistory
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Οι αναφορές διαδρομών προσφέρουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προηγούμενων θέσεων των οχημάτων σας, των στάσεων, των δρομολογίων και λοιπά, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα της καθημερινής απόδοσης των λειτουργιών σας.

streamlinebilling
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Λάβετε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο μετακίνησης των τεχνικών, τη διανυθείσα απόσταση, την κατανάλωση καυσίμου, την άφιξη και τη διάρκεια παραμονής στις εγκαταστάσεις, και διασφαλίστε ταχύτερες και ακριβέστερες διαδικασίες τιμολόγησης για το λογιστήριό σας.

driverperformance
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακολουθώντας την ατομική και τη συνολική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων της διανυθείσας απόστασης, της βαθμολογίας των οδηγών βάσει οδηγικής συμπεριφοράς και του χρόνου παραμονής σε ρελαντί, έχετε ό,τι χρειάζεστε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των καθημερινών λειτουργιών σας.

   

remote_status
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Δείτε όλα τα δεδομένα ζωτικής σημασίας για τους κινητήρες των οχημάτων σας, όπως τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού και του λαδιού, την κατανάλωση καυσίμου, τις ενδείξεις του χιλιομετρητή, τις ώρες λειτουργίας, καθώς και άλλες ενδείξεις, μέσα από τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

trackavailability
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με την ειδική εφαρμογή Task Tracker, μπορείτε να βλέπετε τον φόρτο εργασίας όλων των εργαζομένων και να κατανέμετε εργασίες σε εκείνους που μπορούν να τις διαχειριστούν άμεσα.

assignjobsquickly
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χάρη στην παρακολούθηση βάσει τοποθεσίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βλέπετε τη δυνατότητα ανάληψης εργασιών όλων των οδηγών και να αναθέτετε γρήγορα την εκάστοτε εργασία στον πιο κατάλληλο οδηγό, με ένα μόνο κλικ στην εφαρμογή. Ο οδηγός θα μπορεί να αποδεχτεί την εργασία από τη φορητή συσκευή του και να κατευθυνθεί προς τον αντίστοιχο προορισμό.

   

activity_tracking
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η λειτουργία βοηθά το μετακινούμενο προσωπικό σας να παρακολουθεί τον ακριβή χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, επιτρέποντας έτσι την παροχή καλύτερων εκτιμήσεων προς τους πελάτες σας και τον ακριβέστερο προγραμματισμό των μελλοντικών έργων.

lessphonetraffic
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Η εφαρμογή Task Tracker γλιτώνει το προσωπικό και τους συντονιστές σας από τις χρονοβόρες κλήσεις και κοινοποιήσεις θέσης. Οι τεχνικοί σας μπορούν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι εργασίες, όποτε το απαιτεί η περίσταση, και να τις εκτελούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

clockin_out
ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Η λειτουργία ηλεκτρονικής καταγραφής χρόνου επιτρέπει στο προσωπικό σας να ενημερώνει τους συντονιστές ότι βρίσκεται σε υπηρεσία, κάνει διάλειμμα ή έχει σχολάσει. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σημαντικά οι περιττές κλήσεις και κοινοποιήσεις θέσης και γνωρίζετε άμεσα τη διαθεσιμότητα κάθε εργαζόμενου.

   

keeporganized
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με τις ειδοποιήσεις εργασιών, οι οδηγοί σας μπορούν να τηρούν τα καθορισμένα χρονικά πλαίσια μέσω ειδοποιήσεων «χρόνου αναχώρησης» και «χρόνου διαδρομής».

Let’s get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του